ENC28J60,M32 micro web server,sa serijskom komunikacijom

Spy GSM Phone - za nadzor osoba i vozila

Digitalni snimač telefonskih razgovora na fixsnoj liniji

SHT11 - Regulator vlage,temperature,GSM control

Automatizacija procesa u industriji

Školsko Zvono V2.1

Programibilni timer sa 5 izlaza 220V/AC

PLC 16 ulaza  10 izlaza

UKV "ŠPIJUN BUBA"

ELEKTRIČNI PASTIR

GPS Car TRACKING sistem

Reklamni "putujući" LED DISPLAY

VIDEO SMS on TV

SpyFixPhoneAlarm(Tihi alarm)

VatroSmsTelecontrolAlarm

DIGITALNI REGULATOR TEMPERATURE

GSM  ALARM sa PIR senzorom

WILLEM univerzalni programator

PROGRAMATOR AT89C4051,89S - serije

ORANGE2 - eeprom programator

XPROG  programator eeproma

PIC 16F84 RAZVOJNI "START SISTEM"

All Pic Programator

Info Sat - big 7seg.LED

ADC0804 serijski osciloskop

Gašenje skutera putem radio veze 433MHz

Stubišni rasvjetni automat 

ULTIMATE infra red remote control

LaserTag sistem

TELECONTROL & ALARM

PROGRAMATORI KARTICA

POPRAVAK TELEVIZORA

IZRADA POSJETNICA

 

mailto:rtv.vizler@hi.htnet.hr

There have been <%= Counters.Increment("hits") %> visits to this Web page.