• My Gallery: Image
 • My Gallery: Image
 • My Gallery: Image
 • My Gallery: Image
 • My Gallery: Image
 • My Gallery: Image
 • My Gallery: Image
 • My Gallery: Image
 • My Gallery: Image
 • My Gallery: Image
 • My Gallery: Image
 • My Gallery: Image
Thumbnail panels:
Now Loading

-Modul se jednostavno spaja na napajanje 9-12VDC,te na mrežu mrežnim kablom kao i kompjuter.

-Komunikacija sa drugim uređajima je serijska baud rate 19200

-Uređaj ima svoju internu IP adresu npr. 192.168.1.10 , za pristup unutar vaše mreže,a ako se želi pristupiti od bilo gdje sa interneta potrebno je otvoriti account na dyndns.com (dinamička adresa) i podesiti vaš router-modem da javlja promjenu vaše IP adrese dyndns servisu.

-Moguće je spojiti više uređaja na server modul, npr. regulator centralnog grijanja, elektronika solarnog grijanja, otvaranje vrata garaže itd...Svaki uređaj ima svoju adresu.

 

ENC28J60, M32, micro Web server modul sa serijskom komunikacijom